Privacyverklaring

Om ons werk te kunnen doen, registreren en bewaren we persoonsgegevens. We volgen hierin de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en we gebruiken de gegevens alleen daar waar ze nodig zijn.

Wij gaat uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om en we nemen maatregelen om deze te beschermen en misbruik te voorkomen. In onze privacyverklaring is vastgelegd hoe wij met persoonsgegevens omgaan, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen.

Download privacyverklaring